Korrekt arbejdsstilling mindsker risikoen for arbejdsskader og sygemeldinger

 

 

Korrekt arbejdsstilling, ergonomisk arbejdsmiljø, rengøring, kørestol, lift til kørestole, kørestolelift,

Korrekt arbejdsstilling

 • Det er ofte en besværlig opgave at rengøre kørestole.
   
 • Medarbejderen som udfører opgaven, har både en uhensigtsmæssig arbejdsstilling og et stort tidsforbrug.
   
 • Det er arbejdsgiverens pligt, at tilrettelægge arbejdet og indrette arbejdspladsen, så de ansatte ikke tager skade på sundhed og helbred.
Kørestolalift, lift til kørestole, Rengørings lift, ergonomisk, nyt produkt, hjælpemidler, hjælp til bedre arbejdstillinger, dårlige arbejdstillinger ved rengøring, rigtig arbejdstilling, innovation, Rks kommune

Løsningen

 • Kørestolen bliver kørt op på liften via en slidske. 
   
 • Herefter hæves platformen ved hjælp af fjernbetjeningen indtil korrekt arbejdshøjde opnås. Således kan kørestolen rengøres fra alle vinkler.   
   
 • Under rengøringen tilpasses arbejdshøjden til hver enkelt medarbejder, alt efter om det er fodhvilere, bund eller de øverste dele af kørestolen som rengøres.

 

Ergonomisk kørestols rengøring, Kørestolalift, lift til kørestole, Rengørings lift, ergonomisk, nyt produkt, hjælpemidler, hjælp til bedre arbejdstillinger, dårlige arbejdstillinger ved rengøring, rigtig arbejdstilling, innovation, Rks kommune

Fordele

 • Med liften hæves kørestolen til en hensigtsmæssig arbejdshøjde og dermed mindskes risikoen for arbejdsskade.
   
 • Samtidig bliver rengøringen hurtigere, grundigere og mere
  overskuelig.
    
 • Den mobile lift unødvendiggør transporten af kørestole fra afdeling til rengøringsrum.
   
 • Motoren er ledningsfri for, at undgå faldulykker med ledninger. 

 

 

 

Udviklingsprocess

Liften er udviklet af ægteparret Martin Steen Rossen og Ásta Laufey Ágústsdóttir. Martin er uddannet klejnsmed og Ásta er uddannet SOSU-hjælper.  Ásta har selv stået med opgaven; rengøring af kørestole sammen med andre kolleger, hvor det tydeligt viste sig at arbejdsstillinger ved denne opgave var meget besværlige og uhensigtsmæssige.  På baggrund af den problemstilling udviklede Ásta og Martin en lift der kan afhjælpe de besværlige arbejdsstillinger.

Kørestolsliften er blevet afprøvet og evalueret gennem en brugerinddragelsesproces i samarbejde med Ringkøbing-Skjern kommune.

Liften fik Innovationsprisen "Bedste Idé 2012" i Ringkøbing-Skjern kommune.